ถึงเวลาเปลี่ยนมาใช้งานป้ายเซรามิก ที่มีความสวยงามควบคู่ไปกับความทนทานที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยคุณสมบัติของวัสดุเซรามิก พร้อมทั้งสีสันและลวดลายที่ถูกหลอมรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้ได้ชิ้นงานคุณภาพที่มีความสมบูรณ์ และความคมชัดของภาพ ซึ่งสามารถคงความสวยสดนานนับร้อยปี

Why Ceramic ป้ายเซรามิค

งานป้ายเซรามิก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพิมพ์ได้ในหลากหลายรูปแบบ และยังสามารถติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร รวมไปถึงในสถานที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ วัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ

  • ภาพถ่าย (สี/ ขาว-ดำ/ ซีเปีย)
  • ตัวอักษร และข้อความบรรยายต่างๆ
  • อักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา
  • ภาพลายเส้น
  • แผนผังอาคาร หรือสถานที่ต่าง
  • ภาพแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ โลโก้ เครื่องหมายการค้า QR Code ฯลฯ