บริษัท เจแปน โฟโต เซรามิก จำกัด

เป็นบริษัทในเครือ เอ.เอฟ.กรุ๊ป คอมพานี ก่อตั้งเมื่อปี 2554 ดำเนินงานผลิต และจัดพิมพ์ป้ายสื่อสารสาธารณะลงบนแผ่นเซรามิก โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผน ออกแบบ รวมถึงการติดตั้งจากประเทศญี่ปุ่น

งานป้ายเซรามิก (Ceramic Sign) เป็นการใช้นวัตกรรมใหม่ในการสร้างสรรค์งานป้าย และสัญลักษณ์เพื่อการสื่อสารสาธารณะ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพที่ได้รับการถ่ายทอดจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้งานป้ายต่าง ๆ มีความสวยงาม มีรายละเอียด และสีสันที่คมชัด และมีความทนทานเป็นเลิศต่อทุกสภาพอากาศ เซรามิกสำหรับงานป้าย และสัญลักษณ์เพื่อการสื่อสารสาธารณะ เป็นมากกว่าป้ายแบบเดิม ๆ ที่คุณรู้จัก จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่คุ้มค่ากับการใช้งาน คงความสวยงามมีเอกลักษ์ และได้รับความนิยมอย่างสูงในต่างประเทศในขณะนี้